Slovník

Český jazyk: 2403 hesel
Český znakový jazyk: 2552 hesel
Počet mediálních souborů: 3696Lekce: Obecné pojmy


Zobrazit hesla z této lekce ve slovníku

Výpis hesel


A:akcelerace, aktivita, alternativní vzdělávací program, ambidextrie, anamnéza, asimilace, asistence, autorita
D:defektivita, denní stacionář, depistáž, deprivace senzorická, diagnostika, diagnóza, dokumentace, dominantní, dovednost
E:edukace, etiologie
F:frustrace
G:grafomotorika
H:handicap
CH:chirurgický zákrok
I:infantilní projevy, inferiorita, inkluze, integrace
K:kapacita učení, katamnéza, klasifikace, kognitivní, kompenzace, kompenzační pomůcky, komplexní posouzení, koncentrace pozornosti, kooperace
L:lateralita
M:motorika, motorika hrubá, motorika jemná, myšlení logické, myšlení mechanické
N:normalita
O:obecné pojmy, optimální podmínky, orientace, osoba se specifickými potřebami
P:paradigma postižení, participace klienta, péče ambulantní, péče individuální, péče komplexní, péče kulturní, péče profesionální, péče raná, péče rehabilitační, péče rekreační, péče skupinová, péče terénní, pedagogicko-psychologická poradna, perinatální, poradenství právní, poradenství sociální, postižení funkční, postižení kombinované, postižení organické, postnatální, prenatální, prevence, prognóza, přístup globální, přístup individuální, psychopedie
R:reedukace, rehabilitace, retardace, romské etnikum
S:screening, segregace, skupina heterogenní, skupina homogenní, sociabilita, socializace, socializační proces, somatopedie, speciálně pedagogické centrum, speciální pedagog, speciální pedagogika, surdopedie, symptom, syndrom
Š:školní psycholog, školní zralost
T:terapeutický postup, terapie, tyflopedie
U:utilita
V:vada dědičná, vady kombinované, vědomost, verbální komunikace, vrozená vada, výchovný poradce, vývoj fyzický, vývoj psychický, vývojová vada, vzdělávání integrované, vzdělávání profesní, vztahy interdisciplinární, vztahy interpersonální
Z:zdravotně znevýhodněná osoba, získaná vada

Evropská unie, ESF, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost, Západočeská univerzita v Plzni, Investice do rozvoje vzdělávání